Valencia Europa Stampa
Scritto da noreporter   
Sabato 15 Giugno 2019 00:39

Oggi 9,30 - 17.30

Nosotros somos Europa - Nous sommes l'Europe - We are Europe - Noi siamo l'Europa - Wir sind Europa - Eimaste E Europe - Europa to my

Intervengono:
Irene Dimopoulo Pappa (Empros, Kruse Auge, Grecia)
Vincent Vauclin (Dissidence Française)
Kamil Gil (3 Droga, Polonia)
Alexander Markovics (Suworow Institut, Austria)
Gabriele Adinolfi (Polaris, EurHope, Italia)
José Alsina, José Luis Orella, Rafael Ripoll (Spagna)
Teleintrevento di Jean-Marie Le Pen